Keď sa otec rozhodne zastúpiť mamu

Tretiu júnovú nedeľu si pripomíname Deň otcov, ktorý sa u nás slávi od 90. rokov. Psychológovia dnešnú civilizáciou nazývajú civilizáciou bez otca, napriek tomu na Slovensku stúpa počet mužov, ktorí si vyskúšali na vlastnej koži materskú dovolenku. Výskumy ukázali, že malé deti do 20 mesiacov sú na otca naviazané rovnako intenzívne ako na mamu.

Okrem mamičiek, ktoré svoj deň oslavujú druhú májovú nedeľu, majú svoj deň aj oteckovia. Deň otcov si pripomíname tretiu júnovú nedeľu. Táto tradícia pochádza z mesta Spokane v štáte Washington. Američanka Sonora Smart Doddová si chcela uctiť otcov, ktorí boli rovnako obetaví a starostliví ako ten jej. Sám vychovával po smrti ich matky ju aj jej piatich súrodencov. Prvá neoficiálna oslava Dňa otcov sa konala v roku 1910. Z USA prešiel neskôr tento sviatok aj do Európy.

Otec hrajúci sa so synom
Podľa psychológov sa vytratil klasický funkčný vzťah medzi otcom a synom, ako ho poznáme z minulého storočia.

Civilizácia bez otca

Základná úloha otca spočíva v ochrane a vytváraní pocitu bezpečia. Otec vedie deti k zodpovednosti, či už priamo alebo nepriamo (tým, ako sa chová k ich matke), k disciplíne a dôslednosti. Dnešnú civilizáciu však psychológovia nazývajú civilizáciou bez otca, pretože vymizol funkčný vzťah medzi otcom a synom z minulého storočia. Zodpovedná je za to nielen moderná technologická úroveň, ale aj vlna feminizmu, pracovná preťaženosť a preformulovanie úlohy otca len na zabezpečovateľa prostriedkov.

Rola otca v živote dieťaťa

Otcov vzťah k deťom je odlišný od vzťahu matky a dieťaťa. Mamin obraz sveta rozvíja súcit a citlivosť, oteckov obraz je svetom dobyvateľa a podporovateľa. Otec je pre syna model, od ktorého preberá vzťah k svetu aj správanie k ženám. Dcéra by zase prostredníctvom neho mala objavovať svoj vzťah k mužom. Výskumy ukázali, že deti vo veku 20 mesiacov sú na otca naviazané rovnako intenzívne ako na mamu, vnímavejšie sú však na zábavu s otcom. Až 70 percent detí uprednostňuje pri hrách otcov ako partnerov.

Otec s dieťatom
Takmer 70 percent detí pri hrách uprednostňuje oteckov.

Obojstranne obohacujúci vzťah

Podľa štúdie, ktorú americkí odborníci zverejnili v žurnále Pediatrics, neprítomnosť otca v období rastu dieťaťa môže viesť v ich dospelosti k depresiám a poruchám správania. Deti, ktoré vyrastali s otcom, mali podľa autorov štúdie menej problémov so správaním, zažili menej symptómov depresie a u dievčat zistili nižšie riziko tehotenstva v tínedžerskom veku.

Aj keď to možno znie banálne, otec hrá dôležitú úlohu aj pri rozvoji jazyka. Kým mamy prispôsobujú svoju slovnú zásobu dieťaťu, otec môže slovnú zásobu dieťaťa obohatiť o nové slovíčka a výrazy. Tiež podporuje rozvoj harmonickej sociálnej interakcie. Vzťah otca a detí je však obojstranný. Výskum tiež ukázal, že novú životnú rolu otca brali muži ako dôvod, prečo začať viac dbať o svoje zdravie – bol to hlavný dôvod na zlepšenie stravovania, zvýšenie fyzickej aktivity či obmedzenie alkoholu.

Otec a dcéra
Základná úloha otca spočíva v ochrane a vytváraní pocitu bezpečia.

Muž na materskej – žiadna hanba

K obrazu moderného otca 21. storočia začína patriť aj absolvovanie materskej dovolenky. V krajinách severnej Európy si otcovia materskú dovolenku užívajú a sú dokonca daňovo zvýhodnení. K spopularizovaniu „materskej“ u slovenských mužov prispela zmena legislatívy v roku 2011. Predtým im bola materská dovolenka dostupná za odlišných a prísnejších podmienok ako dnes.

Aj keď samotný názov materská hovorí, že táto dávka je určená predovšetkým pre ženy, medzi mužmi je o ňu z roka na rok stúpajúci záujem. Kým v roku 2012 čerpalo podľa Sociálnej poisťovne materské iba 210 mužov, v marci 2017 ich bolo až 1 767. Oficiálnym dôvodom vzniku nároku na materské je prevzatie dieťaťa do starostlivosti. Sociálnej poisťovni je treba predložiť neformálnu písomnú dohodu otca s matkou, že o dieťa sa bude starať on, oficiálne predpísané tlačivo pre tento úkon zatiaľ neexistuje.

Šťastná rodina na výlete
V marci 2017 čerpalo na Slovensku materskú dovolenku 1 767 mužov.

Oteckovia na materskej si tento rok prilepšia

Čerpanie materskej umožňuje otcom Zákon o sociálnom poistení, a to najskôr 6 týždňov po narodení dieťaťa. Najneskôr ju musia stihnúť vyčerpať do 3 rokov dieťaťa. Materská dovolenka u oteckov trvá 28 týždňov a vyplatí sa najmä tým, ktorí majú nadštandardný príjem. Doteraz sa materské počítalo zo 70 percent vymeriavacieho základu vypočítaného z hrubej mzdy. Od mája 2017 sa výška materského zvýšila na 75 percent. Maximálna suma materského bude teda 1 350 eur v mesiaci, ktorý má 31 dní a 1 306,40 eur v mesiaci s 30 dňami. Matka dieťaťa v tom čase nemôže poberať svoje materské ani rodičovský príspevok. Pre uplatnenie nároku u muža platia tie isté pravidlá ako pre ženy, teda nemocenské poistenie, ktoré trvá najmenej 270 dní v posledných dvoch rokoch pred pôrodom. V prípade SZČO alebo živnostníka nesmie mať voči Sociálnej poisťovni podlžnosti.

Ako radí Jozef Mihál, daňový poradca a bývalý minister práce, sociálnych vecí a rodiny, pokiaľ má na materské nárok mamička, je logické, že otec sa s ňou dohodne na prevzatí dieťaťa do svojej starostlivosti až po tom, ako si ho vyčerpá matka dieťaťa. Takto postupne môžu čerpať materské obaja rodičia. Pokiaľ bude na materskej otec, matka sa bude musieť vrátiť do zamestnania, prihlásiť sa do evidencie nezamestnaných na úrade práce (ak nie je zamestnaná alebo SZČO) alebo si bude zdravotné a dôchodkové poistenie platiť v tom čase sama.

Otec s dcérou na prechádzke
: Otec hrá dôležitú úlohu aj pri rozvoji jazyka, obohacuje slovnú zásobu dieťaťa o nové výrazy, ktoré by mama nepoužila.

Otec zamestnanec a SZČO

Pokiaľ je otecko – zamestnanec na materskej, nesmie v tomto čase vykonávať v zamestnaní aktívnu prácu. To sa však nevylučuje s tým, že mu môžu byť vyplatené napríklad ročné odmeny, zdaniteľný príjem zo sociálneho fondu alebo bude mať príjem z iného právneho vzťahu, napríklad z dohody uzatvorenej počas poberania materského, a to pokojne aj u toho istého zamestnávateľa (čiže teoreticky je možné v tejto dobe pracovať u svojho zamestnávateľa, ale na novú zmluvu, ideálne na dobu určitú). Pri mužoch, ktorí sú SZČO a chcú poberať materské, takéto obmedzenia neplatia. Môžu podnikať a mať príjmy, dokonca v tom čase nie sú povinní platiť poistné do sociálnej poisťovne, v závislosti od výšky príjmov v danom roku môžu dokonca platiť aj menej do zdravotnej poisťovne.

Tipy na darčeky pre otca ku Dňu otcov

Deň otcov na Slovensku oslavujeme od 90. rokov. Tento sviatok je ideálnou príležitosťou, ako otcom vyjadriť poďakovanie za to, čo pre deti a svoje rodiny nezištne robia. Čo teda kúpiť najlepšiemu oteckovi? Od malých detí ho najviac potešia vlastnoručne vyrobené darčeky, napríklad tričko s nápisom, vlastná pohľadnica, pomaľovaný hrnček, video s fotkami zo spoločných výletov alebo obed uvarený deťmi. Staršie deti zase otca určite rady prekvapia novou kravatou, fľašou dobrého vína, hodinkami, puzdrom na tablet, technologickými novinkami alebo štýlovými hracími kartami.

  • Komentáre
  • Podobné články
0
Novinky Zaujímavosti

Hračky a detské doplnky so zmyslom pre dizajn

0
Kalendár mien

Vladimíra, vyberáme meno pre dieťatko

0
Inšpirácia Novinky

Povinná letná výbava pre štýlové mamičky

Navigácia

Magazíny