Homeschooling nie je pre každého rodiča, ani pre každé dieťa

Slovenské školstvo. Popri zdravotníctve, azda najskloňovanejšia oblasť v slovenských masmédiách. Stav, v akom sa nachádza, problémy zle platených učiteľov, skostnatené metódy vzdelávania, nehovoriac o stále kontroverznejšej téme hodnotenia žiakov v podobe známkovania, to všetko popri ďalších osobných dôvodoch, sú hlavné príčiny, ktoré nútia rodičov predškolákov uvažovať o domácom vzdelávaní, tzv. „homeschoolingu.“

Ďalšie dôvody rodičov pre domácu výučbu ratolestí sú najmä zdravotné, sociálne, morálne či náboženské. S Luciou Smičekovou, špeciálnou a Montessori pedagogičkou s dlhoročnou praxou v oblasti medzinárodného školstva a Montessori vzdelávania, sme sa rozprávali o tom, ako to reálne na Slovensku s domácim vzdelávaním vyzerá.

Mama vyučuje svoje deti doma.
Domáce vzdelávanie je veľká zodpovednosť pre rodičov.

Homeschooling nie je vypĺňanie voľného času

„Domáce vzdelávanie je priestorom, alternatívnou platformou k tomu, čo tu existuje,“ hovorí Lucia, ktorá založila prvú homeschoolingovú skupinu na Slovensku. V rámci nej, popri ďalších žiakoch, vzdeláva aj svoje dve deti. V súčasnosti už vyučuje deti – žiakov druhého stupňa základnej školy, už však pod záštitou zahraničnej základnej školy.

Podľa slovenskej legislatívy je totiž možné doma vzdelávať iba žiakov prvého stupňa základných škôl. Nestačí však na to iba všeobecné pedagogické vzdelanie, potrebné je mať špecializáciu práve na 1.-4. ročník základnej školy. Oblasť domáceho vzdelávania zastrešuje školský zákon z roku 2008 o výchove a vzdelávaní, v ktorom je definované ako individuálne vzdelávanie.

Veľa rodičov láka z rôznych dôvodov skúsiť domácu výučbu, zároveň sa však často oprávnene boja zlyhania. Podľa Lucie Smičekovej si treba v prvom rade uvedomiť, že domáce vzdelávanie nie je o vypĺňaní času, svojho, či vzdelávaného dieťaťa.

Veľmi často sa preň rozhodnú rodičia s deťmi s poruchami učenia, ktoré potrebujú asistenta a tých je v našom vzdelávacom systéme akútny nedostatok. Ďalšou skupinou sú rodičia nadpriemerne inteligentných alebo talentovaných žiakov, pre ktorých je bežná škola prekážkou v ich osobnom rozvoji alebo rozvoji ich talentu.

Jednotnosť partnerov je nevyhnutná

Dieťa vzdelávané doma treba, samozrejme, riadne zapísať do školy, a následne požiadať o možnosť domáceho vzdelávania. Žiak chodí na pravidelné preskúšanie, vždy ku koncu polroka. Ďalšou nepísanou podmienkou je podľa Lucie Smičekovej jednotnosť partnerov-rodičov v rozhodnutí pre domáce vzdelávanie.

Veľmi často sú veľkou prekážkou najmä starí rodičia, ktorí majú veľké pochybnosti o tomto kroku, ovplyvnení zakorenenými stereotypmi o vzdelávaní a známkovaní.

Homeschoolingové skupiny sa spôsobom prístupu k výučbe odlišujú. Ako hovorí Lucia Smičeková, ich skupina vychádza z princípov Montessori vzdelávania, takže metodika prístupu k deťom je prirodzene nastavená. Veľa času trávia v teréne, okrem prírody najmä v na múzeách, na rôznych vzdelávacích podujatiach, výstavách, knižniciach a v kníhkupectvách.

Materiály a podklady pre výučbu, prirodzene, korelujú s učebnými osnovami pre dané ročníky, jednotlivé skupiny si ich pripravujú samy, často čerpajú zo zahraničia, kde je homeschooling veľmi rozšírený a množstvo materiálov si aj vymieňajú medzi sebou.

Jednotlivé slovenské homeschoolingové skupiny spolu zvyčajne komunikujú, existuje viacero online diskusných fór a skupín na facebooku, ktoré sa domácemu vzdelávaniu venujú.

Otec dohliada nad vzdelávaním svojej dcéry.
Pri rozhodnutí o domácom vzdelávaní detí, musia byť rodičia jednotní.

Domáce vzdelávanie nie je vhodné pre všetky deti

Ako hovorí Lucia Smičeková: „Montessori vzdelávanie je vhodné pre každé dieťa, ale nie pre každého rodiča. Domáce vzdelávanie nie je vhodné ani pre každého rodiča, ani pre každé dieťa.“ Ak bol dotarejší spôsob prístupu rodičov k výchove detí v úplnom rozpore s princípmi prístupu k  vzdelávaniu v homeschoolingových skupinách, môže sa stať, že domáce vzdelávanie nebude fungovať.

Rozhodnúť sa pre tento krok nie je vôbec jednoduché, ale rozhodne stojí za úvahu. Najmä, pokiaľ máte obmedzený výber vhodných škôl vo vašom okolí, prípadne, naopak, máte možnosť pridať sa k niektorej zabehnutej homeschoolingovej skupine.

  • Komentáre
  • Podobné články
0
Cestovanie Novinky Výchova

Dovolenka s deťmi na Slovensku? Pripravte sa na parádne zážitky

0
PR články

Fotokniha vašich ratolestí od Happy Foto

0
Inšpirácia Novinky

Inšpirácia týždňa: fit mama Oľga

Navigácia

Magazíny