Škola, z ktorej sa deťom nechce vracať domov

Letné prázdniny sú predo dvermi a počas nasledujúcich týždňov deti na školu ani nepomyslia. My sme však navštívili takú, do ktorej sa deti vracajú s radosťou a dokonca ju využívajú aj počas prázdnin. Ak ste hádali, že sa určite nebude nachádzať na Slovensku, mali ste pravdu. Je z krajiny tisícich jazier.

Táto výnimočná škola sa nachádza vo fínskom meste Espoo, západne od Helsiniek. Smelo ju môžeme označiť za prototyp vzdelávania modernej doby. K lepším akademickým výsledkom a príjemnému tvorivému prostrediu prispieva aj unikátny architektonický koncept školy, ktorá slúži nielen deťom, ale celej komunite. Po návšteve školy nejeden cezpoľný skonštatuje, že ak by sa mal druhýkrát narodiť, tak len ako dieťa v Espoo.

Škola Saunalahti vo Fínsku
Pohľad z ulice – okoloidúci sa môžu kedykoľvek pristaviť a sledovať deti pri workshopoch. Foto: Egert Kemerik

Povolanie učiteľa znakom prestíže

Fínsky školský systém ponúka viac než len akademickú pomoc. Samozrejmosťou sú zdravotné, dentálne a poradenské služby, ktoré prispievajú k zabezpečeniu dobrých životných podmienok. Aj preto bolo fínske školstvo označené za lídra Programu pre medzinárodné hodnotenie študentov (PISA) a povolanie učiteľa sa v tejto krajine teší veľkej popularite. Škola Saunalahti vo fínskom Espoo je postavená na podporu pedagogických ideí moderného školstva. Osobitý dôraz tu kladú na na nové spôsoby vzdelávania a spolupráce a tiež na rozvíjanie telesných a umeleckých schopností žiakov. Samotná budova školy podporuje tieto myšlienky tým, že ponúka miesta pre interakciu.

Denné svetlo pre lepšie sústredenie sa

Základná škola v Espoo je výnimočná aj v rámci celej krajiny. Jej príbeh sa začal písať v roku 2008. O dva roky neskôr bola kompletne dokončená a privítala prvých študentov. Výnimočnú budovu navrhli architekti z VERSTAS Architects. Jednu stranu trojposchodovej budovy tvorí sklenená stena so zakrivenou strechou, ktorá trocha pripomína zjazdovku. Architekti museli byť opatrní, aby budova nevrhala tieň na školský dvor. Najväčšou výzvou bolo podľa riaditeľky Hanny Sarakorpi dodržať rozpočet a fyzikálne parametre. Architekti chceli pre deti čo najviac svetla, aby mohli  maximalizovať počet hodín s prirodzeným slnečným svitom počas temnej časti fínskej zimy. Krátke dni sú vtedy presným opakom bielych nordických nocí, ktoré my poznáme iba z filmov.

Pódium v hlavnej časti školy
Centrom a srdcom budovy je viacúčelová jedáleň. Smerom ku vchodu sa otvára časť s pódiom, ktoré slúži aj pre verejnosť počas festivalov. Foto: Egert Kemerik

Zaujímavosti školy Saunalahti:

  • Školské workshopy sú otvorené okolitému svetu cez sklenené steny do ulice, ak by školáci chceli súkromie, jednoducho zatiahnu závesy.
  • Každý vnútorný aj vonkajší priestor školy je potenciálnym miestom pre vzdelávanie.
  • Školská knižnica slúži aj pre verejnosť.
  • Priestorové usporiadanie školy a podnetný školský dvor povzbudzujú deti počas prestávok k pohybu k hre vonku.
  • Školský dvor je rozdelený tak, aby ho čo najlepšie využívali deti rôznych vekových skupín. Najmladšie deti, ktorých vyučovanie trvá najkratšie, si užívajú slnečné svetlo v dopoludňajších hodinách, staršie deti majú k dispozícii časť dvora,  na ktorú svieti priame slnečné svetlo až do neskorého popoludnia.
  • Športoviská sú využívané nielen počas vyučovania, ale miestnymi obyvateľmi aj mimo neho po večeroch a cez víkendy.

Sklenené steny medzi triedami

Deti podľa slov riaditeľky školy milujú preskúmavanie rozľahlého školského dvora, alebo sedenie na okenných parapetoch a čítanie kníh. Sklené steny medzi triedami umožňujú spolupracovať študentom v skupinách. Schodisko a koridory v rôznych častiach budovy majú svoje jedinečné farby. Slúžia ako signály. K lepšej orientácii deťom pomáhajú aj farby nábytku a doplnkov – menšie deti tak v budove nezablúdia, pretože vedia, že sa majú zdržiavať vo svojom farebnom koridore (oranžový, zelený, modrý a ružový).

Základné princípy školy Saunalahti:

1. Dieťa v centre výučby – každý žiak má vlastný životopis s jeho vedomosťami, potrebami a záujmami, osobný učebný plán sa vytvára v spolupráci s rodičmi.

2. Bezúhonnosť a férovosť – v škole nie jej povolené šikovanie, žiaci sa zaväzujú k spravodlivému prístupu a vzájomnému rešpektu.

3. Pestrosť a rovnocennosť – každý je jedinečný a všetci sú navzájom rozmanití, v tom by sa mali podporovať.

4. Udržateľnosť – ako jedna z eko škôl má Saunalahti za cieľ zvyšovať povedomie študentov o otázkach životného prostredia.

5. Zmysel pre komunitu – kladie sa dôraz na spolupatričnosť, spoluprácu a zdieľanie nápadov.

6. Holistický prístup – celostný prístup, každé dieťa je vypočuté a povzbudzované.

Uvariť si s dieťaťom po vyučovaní jedlo? Žiaden problém!

Okrem tried od 1. po 9. ročník sa v škole nachádzajú takzvané „home areas“, teda domáce priestory, zastúpené denným centrom pre 66 detí, škôlkou, časťou ponúkajúcou voľnočasové aktivity a centrom pre mládež a malou knižnicou. V home areas si môžu rodičia po vyučovaní  uvariť jedlo spoločne s deťmi alebo si len tak oddýchnuť v spoločných priestoroch.

Vo večerných hodinách a cez víkendy sa škola využíva na aktivity, ktoré spájajú rôzne skupiny ľudí. Priestory telocvične slúžia aj miestnym obyvateľom, ktorí môžu využívať športoviská a ihrisko na školskom dvore. Zo základnej školy sa tak stalo miesto na stretnutia rodín s deťmi z okolia a viacúčelová budova pre vzdelávanie a kultúru. Škola je úzko spojená s budúcim centrálnym námestím novej, stále rastúcej rezidenčnej štvrte mesta, a jej otvorený charakter z nej robí aktívnu súčasť života tamojších obyvateľov.

Synergia, z ktorej ťažia všetci

Oceňovaným helsinským architektom sa podarilo vytvoriť nielen školu pre 750 študentov, od detí predškolského veku až po tínedžerov, ale aj komunitné centrum, z ktorého sa stalo srdce oblasti. „Budova školy je maximálne využitá po celý deň. Z tejto synergie môže ťažiť každý z nás, “ dodala riaditeľka Hanna Sarakorpi.

 • Komentáre
 • Podobné články
0
Inšpirácia Novinky Rozhovor

Život podľa príručky nie je zárukou šťastia

0
Novinky Zaujímavosti Zdravie

Nepokoj dieťaťa môže signalizovať hlbší problém

0
Novinky Zdravie

Najväčšie omyly vo výchove (1. časť)

Navigácia

Magazíny